Distriktledelsen 2020-21

Fra v. Sekr.Hanne Svendstup - Skatm. Hans Dalum- DG Niels Medum - afg. DG Jens Niss -DGE Anders Andersen

Distriktledelse (fortsat)

 

webmaster er Poul E. Petersen Nibe Y's Men's Club 

BF - assistent Jens Petersen Hobro Y's Men's Club.

Distriktets papirer

Distriktet opbevarer alle aktuelle papirer på intranettet 

Som f.eks. referater, erklæringer, vejledninger etc. Man kan få adgang til dokumenterne ved brug af de udleverede password. Har man forlagt eller glemt det, så kontakt Axel Hansen.

Du kan hente en vejledning i hvordan du bruger intranettet her