DISRIKTSLEDELSE 2021-22

DG

Anders Andersen

Østhimmerlands YMC

PDG

Niels M Andersen

Kimbrernes YMC .

sekretær

Hanne Svenstrup,

Kimbrernes YMC .

skatmester

Hans Dalum

Kimbrernes YMC .

Webmaster/ It.

Poul E. Petersen

NibeYMC

BF-ansvarlig

Jens Petersen

Hobro YMC

Funktionerne DGE og DGEE mangler fortsat at blive besat.

 

Distriktet opbevarer alle aktuelle papirer på intranettet 

Som f.eks. referater, erklæringer, vejledninger etc.

Man kan som medlem få adgang til dokumenterne ved brug af de udleverede password.

Har man forlagt eller glemt det, så kontakt Axel Hansen.

Du kan hente en vejledning i hvordan du bruger intranettet her