AFLYSNING

BREV TIL DISTRIKTETS Y's MEN's KLUBBER

Kære præsidenter og vicepræsidenter

Skriver DG:

Et klubår er næsten gået.
Distriktsledelsen har været samlet og drøftet hvordan vi griber resten af klubåret an. Væsentlig er at vi er nødt til at afvente, regeringens
udmelding her den 23/3, hvilke åbninger bliver lagt frem og hvor mange må vi samles.Nu er 23/3 passeret og jeg vil bede jer læse mere i ”Ramme aftale om plan for
genåbning af Danmark”.
Først i tredje omgang d. 21 / 05, bliver der åbnet for forenings aktivitet, om end forsamlings tal ikke nævnes.
Som jeg forstår betyder det at vores planlagte Distrikts konference 24 /04 ikke kan afholdes.Vores muligheder for at afholde distriktskonference 2020. er ikke tilstede.

 DG har i samråd med distriktsledelsen fundet det nødvendigt at aflyse konferencen gr. omstændighederne med Corona epidemien.

Med venlig hilsen

Poul E: