AFLYSNING

BREV TIL DISTRIKTETS Y's MEN's KLUBBER

Kære præsidenter og vicepræsidenter

Vores muligheder for at afholde distriktskonference 2020. er ikke tilstede.

 DG har i samråd med distriktsledelsen fundet det nødvendigt at aflyse konferencen gr. omstændighederne med Corona epidemien.

Konklusionen er den, at det på nuværende tidspunkt ikke kan lade sig gøre, dels reglen om antal personer der må samles, og det vil være utænkeligt, at det bliver ophævet inden den 25. april.

Flytning er heller ikke praktisk muligt, da bl.a. at konfirmationerne også er blevet udsat, og gives der tilladelse, så vil det beslaglægge - så at sige alle lokaler, og en stor del af vores medlemsskare der også kan være pårørende til konfirmander, sikkert vil vælge det frem for en distriktskonference.

DG vil derfor foreslå at distriktskonference 2020 bliver aflyst, og de evt. ting der skal drøftes, bliver overført til det første midtvejsmøde eller distrikts møde.

 

Med venlig hilsen

Poul E: