MIDTVEJSMØDE 2020

MIDTVEJSMØDE I SØNDERUP FORSAMLINGSHUS

Grundet coronakrisen, - hvor smittetrykket er stigende afventer vi, og indbydelse udsendes først  når vi ved om det kan gennemføres. Grundet at smittetrykket ikke er blevet bedre har distriktsledelsen besluttet at aflyse, og vil fortsat orientere om hvilken beslutninger der vil blive taget med kommende arrangementer.