Midtvejsmøde i Sønderup Forsamlingshus

Distrikt Himmerland har afholdt et vellykket midtvejsmøde.

Traditionen tro indbyder distriktet en gang om året alle klubberne i distriktet til et midtvejsmøde. Mødet blev afholdt i Sønderup Forsamlingshus der før har dannet rammen om møderne. Man har dog været borte fra stedet i en årrække, dels på grund af lydproblemer, men det er der nu styr på - så alle kan følge med, så ikke mindre end 118 Y's Men's medlemmer havde fundet vejen til Sønderup.

Sønderup Landkøkken der driver forsamlingshuset, diskede op med en lækker 3-retters menu og drikkevarer til en pris, så alle kunne være med.

Distriktets- ledelsen havde valgt og imødekomme medlemmernes ønske om at få noget mere konkret at vide om de projekter man nu en gang støtter i det daglige.

Generalsekretær Morten Skov Mogensen fra KFUM’s Sociale Arbejde var indbudt til at fortælle om projekter generelt, fra tanke til handling, og om de mange overvejelser, formuleringer og håb om sponsorer der vil stå bag. Tilhørerne fik derfor en masse at vide omkring det projekt som Region Danmark har bevilliget støtte til 2020-21 Samtidig gav Morten  løfte om, at man løbende ville orientere om resultaterne bliver opnået, både succes og mangle vil blive nævnt.

Morten kom også ind på eksempler, hvor et projekt var startet med beskedne midler bl.a. fra Y’s Men, - til at man opnåede støtte på mange millioner fra de pengestærke donorer såsom A P Møller m.fl.

DG’s ønske, -  nu det ikke længere er den samme opgave med rapporteringer og aflæggelse af beretninger m.m.på fællesmøderne, men derimod en god anledning til at mødes med klubberne - og i et godt socialt miljø få tid til at snakke sammen, hygge og udveksle erfaringer, hvilket må siges også lykkedes, - når de annoncerede indslag skulle præsenteres, var det næsten umuligt for mødelederen at skaffe ordlyd, grundet den lystige snak rundt ved bordene.

Det næste større tiltag fra distriktet er et IT-seminar der skal være til hjælp for medlemmerne, -  til at blive sat ind i de nye platforme der gerne skulle lette arbejdet i klubberne, og ikke bare en >hadegave< fra regionen.

Mange tror det er meget svært, men det er det ikke - og helt sikkert vil man også erfare, hvis man møder op, så har man noget med hjem.

DG's besøg er heller ikke gået helt af mode, selvom det nu er klubberne der melder ud om de vil have besøg, så har allerede nu ca. ¾ af klubberne anmodet om visit.

Distriktsledelsen er også i fuld gang med at tilrettelægge den årlige distriktskonference, stedet for afholdelse er endnu ikke fastlagt.

Aftenens taler var Morten Skov Mogensen

Morten gav en meget bred orientering om projekter fra tanke til handling.