Lokallivet

Y´s Men´s formål er først og fremmest at være en støtteklub for det lokale kirkelige arbejde blandt børn og unge. Det er KFUM&K, FDF, spejdere, kirkelige børneklubber og kor m. flere.

Y’s Men’s klubberne har til formål

at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som Loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, samt udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag.

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt.Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resultater!

3.400 medlemmer i mere end 140 klubber over hele landet er i et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt. Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.

Formål og motto

Vores formål er "At støtte og at tjene primær KFUM og KFUK og andet kirkeligt børne- og ungdomsarbejde nationalt og internationalt og at prioriterer kammerat- og fællesskabet højt."

 

 

Vores motto er ”At vedkende sig den pligt der følger med enhver ret” 

DISTRIKT HIMMERLAND

Distiktets klubber ligger rundt Limfjorden og tæller 11 klubber og ca. 260 medlemmer. Klubberne har mangeartede aktiviteter der bl.a. tæller en del genbrugsbutikker.

 

 

HVORDAN FUNGERER DISTRIKTET??

Du kan læse mere om funktionerne i distiktet >her