Gæstetaler på midtvejsmødet var generalsekretær Morten Skov Mogensen fra KFUMs Socialt arbejde som kommer og fortæller om projekter generelt, samt regionsprojektet.

 

 NYE VEJE UD AF ENSOMHEDEN...

De danske Y’s Mens klubber støtter i 2019 og 2020 ”Nye Veje ud af Ensomheden”, hvis formål er at hjælpe 2.800 mennesker – både enlige og sårbare familier – ud af ensomhed. Indsatsen forventes at knopskyde og få større og varige positive effekter på livskvaliteten for tusindvis af mennesker i udsatte livssituationer. 

I KFUM’s Sociale Arbejde møder vi mange ensomme mennesker – især på vores sociale caféer og i familieklubberne. Fællesskabsmålingen fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, viser, at hele 22 procent af den voksne danske befolkning oplever sig udenfor eller på kanten af samfundets fællesskaber. Også familier oplever ensomhed og kan derfor føle sig ekskluderet fra samfundets fællesskaber. Projektet vil også udarbejde metoder og opsamle erfaringer, der kan bruges af andre organisationer.

Vi vil skabe veje ud af ensomheden ved at involvere mennesker i et frivilligt fællesskab i den sociale café eller i familieklubben, som dermed får styrket deres eget netværk. Nogle bliver måske frivillige i at skabe fællesskab for andre, mens andre bliver brugere af de tilbud, vi har i familieklubben eller den sociale café.

Y’s Men International Region Danmarks Regionsprojekt 2019-2020 vil over et år involvere minimum 400 sårbare mennesker i frivilligt arbejde, som kan støtte yderligere 2.400 mennesker i at danne netværk og fællesskaber og derved finde vej ud af ensomhed.

 

MANGE ENSOMME

Mange der føler sig ensomme bliver hjulpet påvej af KFUM Socialt Arbejde. Carsten er fast deltager i den ø-lejr, som Café Paraplyen i Odense hvert år i juli afholder på Skarø.

For mange af deltagerne er det den eneste mulighed for at holde ferie sammen med andre.

TILBAGE>>>